Kapsam

Derginin kapsamı, dilin her boyutunu edinmenin normal süreçleri ve bu süreçlerdeki bozukluklar (fonoloji, pragmatik, semantik, sentaks, morfoloji), kafa travmaları veya serebro-vasküler kazalar sonucu dil yitimi, konuşmayı etkileyen yapısal (örneğin, yarık damak ve dudak, ses bozuklukları) ve bilişsel süreçler, kekemelik, nörolojik nedenlerle ortaya çıkan konuşma ve yutma bozuklukları, otizm, zihin engeli, işitme kaybı gibi diğer bozukluklarda görülen dil ve konuşma bozuklukları, disleksi ve öğrenme güçlüğü gibi okul çocuklarında görülen bozukluklar ve diğer ilintili konular ve tüm adı geçen konuların terapi süreçleri ve yöntemleri ile ilgili çalışmaları içermektedir. DKYAD Türkçe ve İngilizce özgün araştırma, vaka sunumu, çeviri makale, derleme yazılar, alanyazın taramaları, kitap eleştirileri ve editöre mektuplar yayınlar.