Pınar Ege, Dr.

Baş Editör

Andikom Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi

Ayşe Aydın Uysal, Dr.

Yardımcı Editör

Kocaeli Üniversitesi

Çiğdem Eryılmaz Canlı, M.A.

Yardımcı Editör

Andikom Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi

Deniz Kazanoğlu, Dr.

Yardımcı Editör

Ondokuz Mayıs Üniversitesi