Genel Bilgiler

  • DKYAD”a gönderilen makaleler özgün, başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdırlar ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdırlar. Makalelerinin özgünlüğünden yazarlar sorumludurlar.
  • DKYAD’a gönderilen makalelerde intihal bulunmamalıdır. Bundan emin olmak için gerektiğinde Dergi değerlendirme öncesi ve sonrası iThenticate veya Turnitin gibi intihal belirleyen yazılımları kullanır.
  • Makale hazırlamak için web sayfasında ‘Yazar Rehberi’nin altındaki ‘Yazım Kuralları ve ‘Makale Şablonu’ndan yararlanılabilir.