AMAÇ

Derginin amacı, iletişim, dil, konuşma ve yutmanın normal süreçleri ve bozuklukları konuları ile ilgilenen araştırmacılar ve akademisyenlere çalışmalarını paylaşmak için nitelikli bir hakemli dergi olanakları sunmak ve İngilizce makale kabul edilmesi sayesinde de diğer ülkelerdeki araştırmacılar için de uygun bir yayın ortamı oluşturmaktır. Ülkemizde dil ve konuşma terapistliği gelişmekte olan bir alandır. Açılan yeni bölümlerde çok sayıda öğrenci eğitim görmektedir. Dergimiz bu ve diğer ilintili alanlarda eğitim gören öğrenciler için de önemli bir kaynak olmayı da amaçlamaktadır.