Çocuklarda Kekemelik ve Dil Becerileri Arasındaki İlişki

Elif Atılgan
Özet

Amaç: Çocuklarda dil becerileri ile kekemelik ilişkisi uzun yıllardır tartışılmaya devam edilmektedir. Bu çalışmada kekemelik ve dil becerileri arasındaki ilişkinin detaylı bir şekilde ele alınması amaçlanmış, kekemeliği olan çocukların dil becerileri, dil becerilerinin kekemelik başlangıcı ile spontan iyileşme üzerindeki etkisi ve yürütücü işlevler, dil ve kekemelik ilişkisi ile ilgili araştırmalar sentezlenmiştir. Yöntem: Çalışmada geleneksel derleme yöntemi kullanılmış olup alanyazındaki çocuklarda kekemelik ve dil ilişkisiyle ilgili olan makaleler taranmıştır. Bulgular: Kekemeliği olan ve olmayan çocukların dil becerilerini standardize dil testleriyle grup olarak kıyaslandığında tartışmalı sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Kekemeliği olan çocukların dil becerilerinin kekemeliği olmayan çocuklardan daha zayıf olduğunu ortaya koyan birçok çalışma bulunmasına rağmen böyle bir genelleme yapmak mümkün değildir. Diğer yandan kekemeliği olan çocukların dil bileşenleri arasında performans dengesizliklerinin kekemeliği olmayan çocuklardan daha fazla olduğuna yönelik kanıtlara ulaşılmıştır. Hem yaşıtlarından daha zayıf dil becerilerinin hem de daha gelişmiş dil becerilerinin kekemeliğin başlangıcı ve devamlılığı için risk faktörü olabileceği görülmüştür. Araştırmalar kekemeliği olan çocukların dili kodlama, planlama, geri çağırma becerileri ve yürütücü işlevlerle ilgili sorunlar yaşadıklarına işaret etmektedir. Sonuç: Alanyazındaki araştırmalar doğrultusunda kekemeliğin değerlendirilmesinde kekemeliği olan çocukların dil becerilerinin de detaylı olarak incelenmesi gerektiği, dil becerilerinde bir yetersizlik görülmesi durumunda bu becerilere yönelik müdahalelerin kekemelik terapisine dahil edilmesi uygun olacaktır. Kekemeliği olan çocukların dil becerilerinde görülen zayıflıklar veya farklılıkların dili kodlama, planlama ve üretme aşamalarının hangisinden ya da hangilerinden kaynaklandığını açıklayabilmek için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.  


Anahtar Kelimeler

kekemelik, gelişimsel kekemelik, dil becerileri, yürütücü işlevler


Referanslar

Anderson, J. D., & Conture, E. G. (2000). Language abilities of children who stutter: A preliminary study. Journal of Fluency Disorders, 25, 283-304. https://doi.org/10.1016/S0094-730X(00)00089-9

Anderson, J. D., & Conture, E. G. (2004). Sentence-structure priming in young children who do and do not stutter. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 47(3), 552– 571. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2004/043)

Anderson, J. D., Pellowski, M. W., & Conture, E. G. (2005). Childhood stuttering and dissociations across linguistic domains. Journal of Fluency Disorders, 30, 219-253. https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2005.05.006

Anderson, J. D., Wagovich, S. A., & Hall, N. E. (2006). Nonword repetition skills in young children who do and do not stutter. Journal of Fluency Disorders, 31(3), 177-199. https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2006.05.001

Anderson, J. D. (2007). Phonological neighbourhood and word frequency effects in the stuttered disfluencies of children who stutter. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 50, 229-247. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2007/018)

Anderson, J. D., & Wagovich, S. A. (2010). Relationship among linguistic processing speed, phonological working memory, and attention in children who stutter. Journal of Fluency Disorders, 35, 216-234. https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2010.04.003

Anderson, J. D., & Ofoe, L. C. (2019). The role of executive function in developmental stuttering. Seminars in Speech and Language, 40 (4), 305–319. https://doi.org/10.1055/s-0039-1692965

Arndt, J., & Healey, E. C. (2001). Concomitant disorders in school-age children who stutter. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 32, 68-78. https://doi.org/10.1044/0161-1461(2001/006)

Atılgan, E., & Ege, P. (2020). 4-7 yaş arasındaki kekemeliği olan ve olmayan çocukların anlamsız sözcük tekrarı

becerilerinin karşılaştırılması. Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, 3(3), 270-300.

Aydın Uysal, A., & Fidan, S. T. (2017). Language abilities of monolingual Turkish speaking children who stutter. Osmangazi Journal of Medicine, 39, 31-36.