Transkortikal Sensöriyel Afazide VNeST Terapi Yönteminin Sonuçları: Bir Olgu Sunumu

Cansu Yıldırım Kübra Tetik Hacıtahiroğlu Bircan Balseçen Seren Düzenli Öztürk
Özet

Amaç: Afazi alt tiplerinin en nadir görülen formları arasında olan transkortikal sensöriyel afazi ağırlıklı olarak adlandırma ve işitsel anlama becerilerinin etkilendiği nörolojik bir sendromdur. Bu çalışmanın amacı, transkortikal sensöriyel afazi bulgularını işaret eden, anadili Türkçe olan bir olguya uygulanan VNeST terapi yönteminin dil, biliş ve yaşam kalitesi üzerindeki sonuçlarını incelemektir. Yöntem: Olguya 10 hafta boyunca haftada 3-3,5 saat olmak üzere VNeST terapi yöntemi uygulanmıştır. Olgunun terapi öncesi ve terapi sonrası dil becerileri Afazi Dil Değerlendirme Testi (ADD); bilişsel becerileri Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği (MoCA); yaşam kalitesi İnme ve Afazi Yaşam Kalitesi Ölçeği (SAQOL-39) aracılığı ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Olguya uygulanan VNeST terapi yöntemi sonrasında terapi öncesindeki değerlendirme sonuçlarına kıyasla ADD testinin tüm alt alanlarında özellikle de konuşma akıcılığı, işitsel anlama, adlandırma ve okuma becerilerinde artış olduğu görülmüştür. MoCA’da genel puan artışı olmakla birlikte soyut düşünme ve gecikmeli hatırlama bölümlerinde etkilenimin devam ettiği saptanmıştır. VNeST terapi yönteminin kavramsal çerçevesi ile bağdaştığı düşünülerek araştırılan yaşam kalitesinde, özellikle de iletişim alt alanında artış olduğu görülmüştür. Sonuç: Transkortikal sensöriyel afazide VNeST terapi yönteminin dil, biliş ve yaşam kalitesi bulguları üzerinde olumlu etkiler gösterdiği saptanmıştır. Bu çalışma, bir olgu üzerinde uygulanan VNeST’in Türkçe’de uygulamasını göstermekle birlikte bu terapi yönteminin diğer dillerde de uygulanabileceğini desteklemektedir.


Anahtar Kelimeler

biliş, dil, transkortikal sensöriyel afazi, VNeST, yaşam kalitesi


Referanslar

Albert, M.L., Goodglass, H., Helm, N.A., Rubens, A.B. ve Alexander, M.P. (2013). Clinical Aspects of Dysphasia (Vol. 2). Springer Science & Business Media.

Benson, D. F. & Ardila, A. (1996). Aphasia: A clinical perspective. Oxford University Press.

Berthier, M. L. (2005). Poststroke aphasia. Drugs & Aging, 22(2), 163-182.

Boatman, D., Gordon, B., Hart, J., Selnes, O., Miglioretti, D. ve Lenz, F. (2000). Transcortical sensory aphasia: revisited and revised. Brain, 123(8), 1634-1642.

Bonini, M. V. & Radanovic, M. (2015). Cognitive deficits in post-stroke aphasia. Arquivos de Neuro- Psiquiatria, 73(10), 840-847.

Bullier, B., Cassoudesalle, H., Villain, M., Cogné, M., Mollo, C., De Gabory, I., Dehail, P., Joseph, P., Sibon, I. ve Glize, B. (2020). New factors that affect quality of life in patients with aphasia. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 63(1), 33-37.

Cauquil-Michon, C., Flamand-Roze, C. ve Denier, C. (2011). Borderzone strokes and transcortical aphasia. Current Neurology and Neuroscience Reports, 11(6), 570.

Code, C. & Petheram, B. (2011). Delivering for aphasia. International Journal of Speech-Language Pathology, 13(1), 3-10.

Cruice, M., Worrall, L. ve Hickson, L. (2010). Health-related quality of life in people with aphasia: Implications for fluency disorders quality of life research. Journal of Fluency Disorders, 35(3), 173-189.

Darrigrand, B., Dutheil, S., Michelet, V., Rereau, S., Rousseaux, M. ve Mazaux, J. M. (2011). Communication impairment and activity limitation in stroke patients with severe aphasia. Disability and Rehabilitation, 33(13-14), 1169-1178.