8-11 Yaş Çocuklarının Nazometrik Değerleri

İlim Aksu Seyhun Topbaş
Özet

İleri bilgisayar teknolojisine dayalı olarak geliştirilen Nazometre, Oral-Nazal Akustik Oranı hesaplamaktadır. Nazometre, rezonans bozukluklarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın yapılmasının temel amacı, tipik gelişim gösteren okul çağı çocuklarının nazalite puanlarına ilişkin norm değerlerini betimlemektir. Çalışmada ayrıca, nazalite puanlarının okuma metinlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ve yaş, cinsiyet, ekonomik gelir seviyesi gibi değişkenlerin nazometrik norm değerleri üzerinde etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Yöntem: Çalışmaya, 8-11 yaşları arasında olan ve herhangi bir dil, konuşma ve işitme sorunu olmayan 57’si kız, 72’si erkek olmak üzere 129 çocuk dahil edilmiştir. Katılımcılar 8, 9, 10 ve 11 yaşında olmak üzere 4 gruba ayrılmışlardır. Çalışmadaki veriler, oral, oronazal ve nazal okuma parçalarının katılımcılara okutulması suretiyle, Nasometer II (model 6400) kullanılarak elde edilmiştir. Bulgular: Metinlerdeki nazal seslerin oranı arttıkça nazometrik değerlerde artış görülmektedir. Cinsiyet faktörü oral metin üzerinde etkilidir. Yaşla birlikte nazal puanlarda artış görülmektedir. Sonuç: Bu çalışma ile elde edilen veriler, rezonans bozuklukları alanında çalışan uzmanlara önemli avantajlar sunmaktadır.


Anahtar Kelimeler

rezonans, nanometre değerleri, yaş, cinsiyet


Referanslar

Anderson, R. T. (1996). Nasometric values for normal Spanish-speaking females: A preliminary report. The Cleft Palate Craniofacial Journal, 33 (4), 332-336.

Brunnegard, K., & Van Doorn, J. (2009). Normative data on nasalance scores for Swedish as measured on the nasometer: Influence of dialect, gender, and age. Clinical Linguistics and Phonetics, 23 (1), 58–69.

Fairbanks, G. (1960). Voice and Articulation Drillbook. New York: Harperand Row.
Flege, J. E. (1988). Anticipatory and carry-overnasal coarticulation in the speech of children and adults. 
Journal of Speech and Hearing Research, 31, 525-536.

Fletcher, S. G. (1972). Contingencies for bioelectronic modification of nasality. Journal of Speech and Hearing Disorders, 37, 329–346.

Fletcher, S. G. (1978). Diagnosing Speech Disorders from Cleft Palate, New York: Grune and Stratton.

Haapanen, M. L. (1991). Nasalance scores in normal Finnish speech. Folia Phoniatrica43 (4), 197-203. Hirschberg, J., Bok, S., Juhasz, M., Trenovszki, Z., Votisky, P., & Hirschberg, A. (2006). Adaptation of nasometry to Hungarian language and experiences with its clinical application. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 70, 785-798.

http-1, http://yeni.kamusen.org.tr/haberler/turkiye-kamu-senden adresinden alınmıştır (Erişim tarihi: 01.01.2009).

Ibrahim, H.M., Lim, H.W., Rusli, Y.A., & Lim, C.T. (2019). Speech stimuli and nasalance scores for assessment of resonance in Mandarin speaking Malaysian children. Clinical Linguistic and Phonetic. 34 (6), 554-565.

Karakoc, O., Akcam, T., Birkent, H., Arslan, H. H., & Gerek, N. (2013). Nasalance scores for normal-speaking Turkish population. Journal of Craniofacial Surgery, 24 (2), 520–522.