Okul Başarısızlığı Nedeniyle DKT Kliniği’ne Başvuran Epileptik Çocukların Değerlendirilmesi

Merve Savaş Sezin Başoğlu Ebru Sönmez Topçu Özlem Çokar Fenise Selin Karalı
Özet

Giriş: Okul başarısızlığı tek bir nedene bağlı olmamakla birlikte, bireyin genel sağlık durumu, doğup büyüdüğü, içinde bulunduğu aile ve psiko-sosyal çevre, akademik beceri azlığı, ekonomik koşullar gibi pek çok faktörden etkilenebilmektedir. Birçok araştırmada epilepsi hastası çocukların epilepsinin tipi ve klinik özelliklerinden bağımsız olarak dil, bilişsel ve sosyal-duygusal gelişimde gerilik ve bunun sonucu olarak da akademik başarısızlık yaşadıkları bildirilmiştir. Amaç: Bu çalışmada, Dil ve Konuşma Terapisi Kliniği’ne okul başarısızlığı nedeniyle başvuran epilepsi hastası çocukların dil ve bilişsel düzeylerini belirleyerek akademik güçlüklerin altında yatan nedenleri saptamak amaçlanmıştır. Yöntem: 4 epilepsili çocuğa WISC-IV, TODİL, TAST uygulanmış ve Saf Ses Odyometri, İşitsel Beyinsapı Cevabı, Akustik İmmitansmetri Testi Konuşma Odyometrisi, Otoakustik emisyon olmak üzere odyolojik ölçümler yapılmıştır. Ayrıca 2 farklı matematik problemi sunulmuş ve Türkçe metin okuma ve anlama soruları verilmiştir. Ailelerden çocuk hakkında kardeş ve akranlarla ilişkileri, okuldaki derslerde başarı düzeyi hakkında bilgiler elde edilmiştir. Bulgular: WISC-IV testinin sonuçlarına göre, olgu 1 ‘zihinsel engelli’ Olgu 2 ve 4 ‘sınır zekâ’ puan aralığındayken, Olgu 3 'düşük normal zekâ’ puan aralığındadır.  Katılımcıların tümünde TODİL’de sözlü dil düzeyleri ‘Ortalama’ ve ‘Ortalama Altı’ olarak belirlenmiştir. TAST skorları incelendiğinde katılımcıların hiçbirinin maksimum değere yaklaşamadığı görülmüştür.  Türkçe okuma ve okuduğunu anlama becerisine oranla matematiksel becerilerin daha fazla etkilendiği görülmüştür. Odyolojik değerlendirmeler sonucu katılımcılarda işitme kaybı tespit edilmemiştir. Katılımcıların aileleri tarafından Olgu 4 haricinde davranışsal ve sosyal-duygusal sorunlar bildirilmemiştir. Sonuç: Okul başarısı pek çok faktörden etkilenmektedir. Bu çalışmada katılımcıların tümünde sosyal ve duygusal açıdan sorunların bildirilmemiş olmasına rağmen dil ve bilişsel geriliklerin saptanmış olması, DKT’lerin okul başarısızlığı yaşayan çocukların değerlendirilme ve müdahele süreçlerinde görev almaları gerektiğini destekler niteliktedir.


Anahtar Kelimeler

okul başarısızlığı, epilepsi, dil bozukluğu, zihin engeli, iyi huylu epilepsi


Referanslar

American Speech-Language-Hearing Association. (2001). Roles and responsibilities of speech-language pathologists with respect to reading and writing in children and adolescents [Position Statement]. www.asha.org/policy adresinden alınmıştır (Erişim Tarihi: 01.10.2019).

Alkan, E. Ö. (2018). Aile parçalanmasının çocuğun okul başarısına etkisi: Trabzon örneği. Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi4(5), 167-225.

Archibald, L. M. (2017). SLP-educator classroom collaboration: A review to inform reason-based practice. Autism & Developmental Language Impairments, 2, 2396941516680369.

Archibald, L. M., Cardy, J. O., Joanisse, M. F., & Ansari, D. (2013). Language, reading, and math learning profiles in an epidemiological sample of school age children. PloS One, 8(10), e77463.

Camfield, C., & Camfield, P. (2017, November). Cognitive disabilities and long-term outcomes in children with epilepsy: A tangled tail. In Seminars in Pediatric Neurology, 24(4), 243-250.

Chaix, Y., Laguitton, V., Lauwers-Cances, V., Daquin, G., Cances, C., Démonet, J. F., & Villeneuve, N. (2006). Reading abilities and cognitive functions of children with epilepsy: Influence of epileptic syndrome. Brain and Development, 28(2), 122-130.

Ciltas, A., & Isik, A. (2013). The effect of instruction through mathematical modelling on modelling skills of prospective elementary mathematics teachers. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(2), 1187-1192.

Currie, N. K., Lew, A. R., Palmer, T. M., Basu, H., De Goede, C., Iyer, A., & Cain, K. (2018). Reading comprehension difficulties in children with rolandic epilepsy. Developmental Medicine & Child Neurology, 60(3), 275-282.

Duarte, I., Santos, C. C., Rego, G., & Nunes, R. (2016). School failure in students who are normal-hearing or deaf: With or without cochlear implants. Springer Plus5(1), 237.

Dworkin, P. H. (1989). School failure. Pediatrics in Review10(10), 301-312.

Ebbels, S. H., Dockrell, J. E., & van der Lely, H. K. (2012). Non‐word repetition in adolescents with specific language impairment (SLI). International Journal of Language & Communication Disorders47(3), 257-273.

Eddy, C. M., Rickards, E. H., & Cavanna, A. E. (2011). The cognitive impact of antiepileptic drugs. Therapeutic Advances in Neurological Disorders, 4, 385-407.

Ehren, B. J. (2002). Speech-language pathologists contributing significantly to the academic success of high   school students: A vision for professional growth. Topics in Language Disorders, 22(2), 60-80.

Feiler, A., & Watson, D. (2011). Involving children with learning and communication difficulties: the perspectives of teachers, speech and language therapists and teaching assistants. British Journal of Learning Disabilities39(2), 113-120.

Gathercole, S. E. (1995). Is Nonword repetition a test of phonological memory or long-term knowledge? It all depends on the nonwords. Memory & Cognition, 23(1), 83-94.