Sulkus Vokalisi Olan Vakalarda Lax Vox Ses Terapisinin Etkililiği

Fenise Selin Karalı Hava Çetin
Özet

Giriş: Sulkus vokalis, vokal foldların serbest kenarına paralel olarak, genellikle çift taraflı simetrik şekilde görülen oluk biçiminde bir oluşumdur. Sulkus vokalisin nedenini araştıran yeterli çalışma yoktur ve etiyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Alanyazında konjenital, edinilmiş ve nedeni bilinmeyen olarak üç farklı nedenden kaynaklandığı belirtilmektedir. Sulkus vokalisin yönetiminde tıbbı (cerrahi müdahale) ve tıbbi olmayan yöntemler (ses terapisi, vokal hijyen ve davranış değişikliği vs.) kullanılabilir. Amaç: Lax Vox Ses terapisi çeşitli fonksiyonel ve organik ses bozukluklarında kullanılan bütüncül bir terapi yaklaşımıdır. Bütüncül olması nedeniyle tüm vokal yolun değişmesini ve eş zamanlı olarak zorlanmadan hareket etmesi hedeflenir. Bu çalışmada, Sulkus vokalisi olan iki vakada Lax Vox Ses terapisinin etkililiğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Sulkus vokalis tanılı olarak kliniğe başvuran bu iki vakada Lax Vox terapi yöntemi ile 7 hafta boyunca terapi uygulanmıştır. Lax Vox cihazı ile ‘sessiz üfleme, sostenuto, stacato ve portemento’ egzersizleri vakanın ilerleme hızına bağlı olarak yaptırılmıştır. Terapi seansları arasında tüm egzersizlerin günde altı defa yapılması istenmiştir.  Bu sayede, farklı perdelerde vakaların ses ranjı arttırılmaya çalışılmıştır. Terapi sürecinde vakaların vokal hijyene dikkat etmesi de istenmiştir. Vakaların terapi öncesi ve sonrası aletsel ve algısal değerlendirmeleri yapılmıştır. Bulgular: Genel olarak bakıldığında terapi sonucunda, vokal foldların kapanma örüntüsünün daha iyi olduğu, maksimum fonasyon süresinin arttığı ve s/z oranında ölçülebilir bir artış olduğu belirlenmiştir. Lax Vox terapisinin birinci vakada daha etkili olduğu gözlemlenirken; ikinci vakada maksimum fonasyon süresinde artış olsa da elde edilen artış istenilen düzeyde değildir. Lax Vox ses terapisi her iki vakada da etkili bir yöntem olmasına rağmen, vakalardan biri daha fazla fayda sağlamıştır. Bunun sebebi kişisel motivasyon ve terapi sürecinde verilen egzersizleri düzenli bir şekilde yapmak olarak açıklanabilir. Sonuç ve Tartışma: Çalışmanın sonucunda, Sulkus Vokalis tanısı almış bu iki vakada ses terapisinin ses kalitesini arttırmada etkili olduğu belirlenmiştir. Lax Vox Terapidenin bütüncül doğası sayesinde tüm fonatuar mekanizmanın doğru çalışması ve zorlanmadan koordineli hareketinin oluşması hedeflenir. Lax Vox Ses terapisinin sayesinde konuşma mekanizmanın biyomedikal ve fiziksel süreçlerinin değişmesini sağlar ve hastaların minimum efor ile ses üretimesine yardımcı olur. Bu alanda yeterli çalışma olmadığı için, Lax Vox Ses terapisinin Sulkus vokalis’te etkililiğini belirlemek için daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır.   


Anahtar Kelimeler

Lax vox, sulkus vokalis, ses terapisi, ses, ses kıvrımları


Referanslar

Boone, D. R., McFarlane, S. C., Von Berly, S. L., & Zraick, R. I. (2010). The Voice and Voice Therapy. (8. bsk). Boston, MA: Pearson Publication.

Bouchayer, M., Cornut, G., Loire, R., Witzig, E., Roch, J. B. & Bastian, R. (1985) Epidermoid cyst, sulci, and mucosal bridges of the true vocal cord: a report of 157 cases. Laryngoscope, 95(9), 1087–1094.

Damrose, E. J. & Berke, G. S. (2003). Advances in the management of glottic insufficiency. Otolaryngology Head and Neck Surgery. 11, 480-484.

Denizoğlu, İ. (2013). Lax Vox ses terapisinde yöntem ve uygulamalar. Türkiye Klinikleri Journal of Ear Nose Troath-Special Topics, 6(2), 32-40.

Friedrich, G., Dikkers, F. G. & Arens, C. (2013) Vocal fold scars: current concepts and future directions. Consensus report of the phonosurgery committee of the European Laryngological Society. European Archives of Otorhinolaryngoly 270, 2491–2507.

Ford, C. N., Inagi, K., Khidr, A., Bless, D. M., & Gilchrist, K. W. (1996). Sulcus vocalis: A rational analytical approach to diagnosis and management. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, 105(3), 189–200.

Giovanni, A., Chanteret, C. & Lagier, A., (2007) Sulcus vocalis: A review. European Archives of Otorhinolaryngology, 264, 337–344.

Husain, S. & Sulica, L. (2016) Familial sulcus vergeture: further evidence for origin of type 2 sulcus. Journal of Voice, 30(6), 761.e19–761.e21.

Mailänder, E., Mühre, L., & Barsties, B. (2017). Lax Vox as a voice training program for teachers: A pilot study. Journal of voice, 31(2), 262-e13.

Mendes, A. L. F., do Carmo, R. D., de Araújo, A. M. G. D., Paranhos, L. R., da Mota, C. S. O., Schneiberg, S., ... & Aragão, J. A. (2018). The effects of phonation into glass, plastic, and laxvox tubes in singers: a systematic review. Journal of Voice.Miaśkiewicz. B.& Szkiełkowska, A. (2015) Diagnostic difficulties in sulcus vocalis. Nowa Audiofonologia 4(1), 60–63.

Nakayama, M., Ford, C. N., Brandenburg, J. H. & Bless, D. M. (1994) Sulcus vocalis in laryngeal cancer: A histopathologic study. Laryngoscope 104, 16–24.

Pontes, P., & Behlau, M. (1993) Treatment of sulcus vocalis: auditory perceptual and acoustical analysis of the slicing mucosa surgical technique. Journal of Voice, 7, 365-376.

Rajasudhakar, R. (2016). Effect of voice therapy in sulcus vocalis: A single case study. South African Journal of Communication Disordes, 63(1), a146.

Romero-Arias, T., García-Escudero, F., Redondo-Ventura, F. & Betancort-Montesinos, M. (2018). Acoustic analysis and speech therapy intervention in spoken and sung voice with the Lax Vox technique: on the subject of a case. Majorensis, 14, 49-56.

Rubin, J.S., & Yanagisawa, E. (2006). Benign vocal fold pathology through the eyes of the laryngologist. J. S. Rubin, R. T Sataloff, & G. S. Korovin (Ed.) içinde, Diagnosis And Treatment of voice Disorders. (3. Bsk), sf. 209–221). San Diego, CA: Plural Publishing Inc.