Pınar Ege, Ph.D

Editor-In-Chief

Andikom Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi

Ayşe Aydın Uysal, Ph.D.

Associate Editor

Kocaeli University

Çiğdem Eryılmaz Canlı, M.A.

Associate Editor

Andikom Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi

Deniz Kazanoğlu, Ph. D.

Associate Editor

Ondokuz Mayıs University